חיפוש

הפחתת נטישה - ניתוח מקרה

עודכן: 1 באוק׳ 2018

נתבקשנו על ידי ארגון גדול לזהות בתהליך המיון, את המועמדים שינטשו תוך כמה חודשים, וזאת לאור תופעה של נטישה גבוהה יחסית בחודשי העבודה הראשונים.

ניתוח המקרה כולל שני מימדים:

  • כמותי: הפחתת אחוזי הנטישה בארגון

  • איכותני: זיהוי נקודות ההתאמה ואי ההתאמה של המועמד לתפקיד ובשל מה הוא עשוי לנטוש.

הכנסת כלי הביודאטה לשימוש בארגון באה בעקבות אחוז נטישה גבוה של כ- 37% בחודשים הראשונים, כפי שניתן לראות מהנתונים בטבלה המצורפת מטה.

בחודשים הראשונים שאלון הביודאטה עבד במקביל למערך המיון הרגיל, כך שניתן היה למדוד את אפקטיביות הכלי מול התהליך הקיים.

להלן תוצאות וניבוי שאלון הנטישה בהשוואה לנתוני הנטישה בפועל בארגון ע"פ תהליך המיון הקיים. הנתונים מראים בבירור היכן היה ניתן לחסוך בתהליכים:


במידה והגיוס היה נעשה רק ממי שמוגדר ע"י שאלון הנטישה כגבולי או עובר אחוז הנטישה היה יורד מ-37.3% ל-22% (26 אנשים בלבד במקום 60)!


כמות הגיוסים המופחתת בשנה אחת מביאה לחיסכון של סכומי כסף גדולים וחיסכון גדול במשאבים במערך הגיוס.

מעבר להפחתה כמותית במספר הנוטשים קיים גם צד איכותי לשאלון הנטישה- המגייס מקבל דוח נבדק שמטרתו כפולה:

  • מתן דגשים מדויקים למראיין מהן נקודות ההתאמה ואי ההתאמה של המועמד לתפקיד. הדוח מזהה את המשתנים הקריטיים היכולים להביא לנטישת העובד ומתרגם זאת לשאלות ספציפיות עבור המראיין. כך המראיין מקבל 'מפה' ברורה מה כדאי לברר אצל המרואיין וכיצד.

  • כלי ניהולי לשימור העובד המנהל מקבל מידע מדויק אודות הגורמים שעלולים לגרום לעובד לנטוש וכך הוא יודע באילו נקודות רגישות עליו לטפל.פוסטים אחרונים

הצג הכול

מרכזי הערכה, הם כלי אבחון ומיון בו נעזרות חברות המבקשות לסנן את רשימת המועמדים לתפקידים השונים באמצעות בחינה מוקדמת של אופיים, כישוריהם, כישורי חברה, יכולות הובלה וכדומה. כחלק מתהליך קליטה לעבודה במוק

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בצרכים של הארגונים הגדולים בעת קבלת החלטה לגבי עובדים חדשים. מערכי הגיוס מתמודדים מול מאסה של מועמדים לצד דרישה מהארגון להתייעל ולקצר תהליכים. מערכות ניהול מתוחכמות נכנ

biodata_logo.png