חיפוש

מרכזי הערכה - סוגי מבחנים ותהליך אבחון

מרכזי הערכה, הם כלי אבחון ומיון בו נעזרות חברות המבקשות לסנן את רשימת המועמדים לתפקידים השונים באמצעות בחינה מוקדמת של אופיים, כישוריהם, כישורי חברה, יכולות הובלה וכדומה. כחלק מתהליך קליטה לעבודה במוקדי שירות נשלחים המועמדים אל מרכזי הערכה בכדי לבחון את כישוריהם ואת סיכויי ההצלחה להתמדה והענקת שירות מקצועי ללקוחות החברה.

מבחנים הנערכים במרכזי הערכה – הצגה עצמית

אחד המבחנים הראשונים אותם נדרשים המועמדים לעבור כחלק מתהליך האבחון במרכזי ההערכה, בין אם לצורך הגשת מועמדות לצורך עבודה במוקדי שירות או לכל מטרה אחרת, הוא ההצגה העצמית. בחלק זה של האבחון, נמדדים ביטחונו העצמי של המועמד, יכולות אסרטיביות ואלתור, ועוד אלמנטים רבים המעידים על אישיותו של המועמד. במהלך ההצגה העצמית, ישאל המראיין את המועמד שאלות בנושאים אישיים, השכלתו, גילו וכדומה, ובמקביל יתושאל המועמד בנושאים הקשורים למקצועו בעקיפין כדוגמת מערכת היחסים עם מעסיקו הקודם, הסיבות לעזיבתו או לפיטוריו, מחשבות עתידיות וציפייה ממקום עבודתו החדש וכדומה.

מרכזי הערכה – מבחני דינאמיקה קבוצתית

בשלב זה של האבחון במרכזי הערכה, ובעיקר כאשר מדובר בהגשת מועמדות למשרות כגון עבודה במוקדי שירות, נבחנים הכישורים החברתיים ועבודת הצוות של המועמד. באותו מעמד, נבחנים אלו המועמדים לתפקידים ניהוליים בארגון על יכולותיהם בהנהגה וניהול צוות, קבלת החלטות וכדומה. המבחנים באים לידי ביטוי באמצעות משחקים קבוצתיים והדמיית פעילות עסקית, במהלכן נמדדת יכולתו של המועמד להביע את דעתו, להשפיע על דעותיהם של אחרים, להקשיב לדעותיהם של חברים בקבוצה ולנהל דיון.

אבחון במרכזי הערכה - סימולציה

מרכיב דומה בעקרונו לשלב מבחני הדינאמיקה הקבוצתי בתהליך האבחון, הוא שלב הסימולציה. בשלב זה, הנערך בדך כלל בחלוקה לזוגות, מקבלים המועמדים תפקידים למשחק, לדוגמא, בנושא עבודה במוקדי שירות, יקבל אחד המועמדים את תפקיד הלקוח הרוגז, ואילו השני יקבל את תפקידו של נציג שירות. במהלך שלב זה של האבחון, נמדדים כישוריו של המועמד בהענקת שירות, בסובלנות, באדיבות ובאסרטיביות, ביצירתיות וביכולת הקשבה ועוד. עבודה במוקדי שירות של חברות גדולות כמו Smile 012, בזק, פרטנר, ביטוח ישיר ודומותיהן, מחייבת כישורים אלו, ובחינת כישורים אלו במרכזי הערכה מהווים החלק ארי בהחלטה באם המועמד מתאים לעבודה במוקדי שירות אם לאו

פוסטים אחרונים

הצג הכול

בשנים האחרונות חל שינוי משמעותי בצרכים של הארגונים הגדולים בעת קבלת החלטה לגבי עובדים חדשים. מערכי הגיוס מתמודדים מול מאסה של מועמדים לצד דרישה מהארגון להתייעל ולקצר תהליכים. מערכות ניהול מתוחכמות נכנ

biodata_logo.png